Over Pedaleren.nl


Pedaleren

Het Woordenboek geeft als betekenis voor pedaleren: op de fiets rijden; fietsen (werkwoord). Het is een actieve bezigheid die met een fiets te maken heeft. In pedaleren zit ook leren. De samenstelling van beide betekenissen vormt de basis voor Pedaleren.nl

Pedaleren.nl is zowel een informatieplatform, een communicatieplatform als een opleidingsplatform en heeft de potentie om uit te groeien tot een omvangrijke fietscommunity.

Er is het nodige te vertellen over de techniek die achter het platform beschikbaar is en over de mogelijkheden er van.

Pedaleren.nl voorziet in de (potentiële) behoefte van diverse doelgroepen en heeft voor deze groepen een aantal doelstellingen beschreven.

Pedaleren.nl is in opbouw. De realisatie is in fasen beschreven. Om op de hoogte te blijven worden nieuwsberichten op de website geplaatst en geeft Pedaleren.nl binnenkort een nieuwsbrief uit voor geïnteresseerden.

Interesse om te participeren in Pedaleren.nl of zijn er vragen, laat het ons weten!

 

 

 

 

Fietsbehendigheidsoefeningen tijdens verkeersexamens

Ook in 2019 zal de gemeente Ede, als aanvulling op de door VVN te organiseren verkeersexamens, een workshop in fietsbehendigheid organiseren. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een door Pedaleren.nl geboden opzet. Deze blijkt een ideale invulling van de tijd die kinderen anders na afloop van hun examenrit moeten wachten, Het evenement wordt voor alle betrokkenen veel levendiger en aantrekkelijker. Bij deze workshop staan vaardigheden centraal die voor voor kinderen, die veelal binnenkort naar de middelbare school gaan, belangrijk zijn. Zie de foto impressie. Bent u geïnteresseerd in een dergelijke activiteit als aanvulling op de verkeersexamens, vraag dan informatie via info@pedaleren.nl.

Fietslessen Asielzoekers blijvend succes

Begin 2017 heeft Pedaleren,nl vrijwilligers van Welkom in Wageningen opgeleid voor het verzorgen van fietslessen aan asielzoekers bij het COA in Wageningen. Sindsdien hebben honderden volwassenen en kinderen met succes fietsles gehad. Bij de lessen gebruik gemaakt van het door Pedaleren.nl speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde lespakket. Het verzorgen van fietslessen voor volwassenen wordt daardoor veel eenvoudiger maakt. De lessen worden afgesloten met een fietscertificaat.

Lees op de site van Welkom in Wageningen welke mooie resultaten er zijn behaald!

Daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen activiteiten gepland!

Pedaleren.nl, daar fiets je beter van!

Promotievideo Pedaleren.nl

Contactgegevens 

Persinformatie

Er zijn nog geen activiteiten gepland!