Over Pedaleren.nl


Pedaleren

Het Woordenboek geeft als betekenis voor pedaleren: op de fiets rijden; fietsen (werkwoord). Het is een actieve bezigheid die met een fiets te maken heeft. In pedaleren zit ook leren. De samenstelling van beide betekenissen vormt de basis voor Pedaleren.nl

Pedaleren.nl is zowel een informatieplatform, een communicatieplatform als een opleidingsplatform en heeft de potentie om uit te groeien tot een omvangrijke fietscommunity.

Er is het nodige te vertellen over de techniek die achter het platform beschikbaar is en over de mogelijkheden er van.

Pedaleren.nl voorziet in de (potentiële) behoefte van diverse doelgroepen en heeft voor deze groepen een aantal doelstellingen beschreven.

Pedaleren.nl is in opbouw. De realisatie is in fasen beschreven. Om op de hoogte te blijven worden nieuwsberichten op de website geplaatst en geeft Pedaleren.nl binnenkort een nieuwsbrief uit voor geïnteresseerden.

Interesse om te participeren in Pedaleren.nl of zijn er vragen, laat het ons weten!

 

 

 

 

Fietswielspellen tijdens verkeersexamens in Ede

Tijdens de verkeersexamens voor de bassischool leerlingen uit Ede op 6 en 7 juni 2019 werd er ook aandacht aan de fietsbehendigheid besteed. Ditmaal werden de  door Pedaleren.,nl ontwikkelde Fietswielspellen ingezet. De spellen waren een doorslaggevend succes. De leerlingen hadden zoveel plezier in deze spellen dat zij niet eens merkten dat er intussen aan het verbeteren van belangrijke fietsvaardigheden werd gewerkt. Ditmaal stonden de vaardigheden centraal die belangrijk zijn bij het rijden in een groep. In zo een groep moet je namelijk goed mee kunnen bewegen, snel kunnen reageren, plotseling kunnen stoppen en kunnen anticiperenn.

Na afloop van het verkeersexamens is het feest met De Stoelendans!

Dergelijke vaardigheden worden vooral geoefend met hetr Fietswielspel "De Stoelendans". Ook werd het spel "Gek doen" gedaan, daarmee leert men zich wat losser van de fiets te bewegen en dus wat meer ontspannen op de fiets, en daarmee wat "vaster in het zadel" te zitten.

 

 Bent u geïnteresseerd in een dergelijke activiteit als aanvulling op de verkeersexamens, vraag dan informatie via info@pedaleren.nl.

Fietslessen Asielzoekers blijvend succes

Begin 2017 heeft Pedaleren,nl vrijwilligers van Welkom in Wageningen opgeleid voor het verzorgen van fietslessen aan asielzoekers bij het COA in Wageningen. Sindsdien hebben honderden volwassenen en kinderen met succes fietsles gehad. Bij de lessen gebruik gemaakt van het door Pedaleren.nl speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde lespakket. Het verzorgen van fietslessen voor volwassenen wordt daardoor veel eenvoudiger maakt. De lessen worden afgesloten met een fietscertificaat.

Lees op de site van Welkom in Wageningen welke mooie resultaten er zijn behaald!

Daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen activiteiten gepland!

Pedaleren.nl, daar fiets je beter van!

Promotievideo Pedaleren.nl

Contactgegevens 

Persinformatie

Er zijn nog geen activiteiten gepland!