Route:  
  1. Home
  2. Lespakketten

Algemene informatie Opstapcursus fietsen volwassenen


Algemene Informatie over het lespakket.

Maquettes van verdschillende soorten rotondes
en kruisinen voor het samen naspelen van verkeerssituaties en een
intensievere leerervaring.

Dit lespakket is bedoeld voor organisaties die cursussen willen (laten) organiseren voor volwassenen die (nog) niet op een fiets kunnen rijden en / of (nog) onvoldoende kennis hebben van de verkeersregels en verkeerstekens in Nederland. De module met uitsliuitend de theorielessen (verkeersregels en verkeerstekens ) is ook apart verkrijgbaar.

Waarom dit lespakket?

Fietsprojecten voor volwassenen blijken altijd arbeidsintensiever dan verwacht. Denk daarbij niet alleen aan de praktische én theoretische kennis, maar ook aan de benodigde lesmaterialen, werven en afspraken maken over vrijwilligers, cursisten, geschikte ruimtes, aansprakelijkheid enzovoort. Gebruikmaking het lespakket en de beschikbare lesmaterialen biedt grote realisatie voordelen en meer zekerheden voor zowel opdrachtgevers als organisatoren van fietscursussen.

 

Belangrijkste kenmerken van dit lespakket:

Praktijklessen met fietsen van op verkeerssituaties
afgestemde patronen.
  • Online beschikbare lessen, incl. behandeling van voor fietsers belangrijke verkeerssituaties (kruisingen, spoorwegovergangen, rotondes e.d.) in de eigen woonomgeving.
  • Maquettes van kruisingen en rotondes met miniatuur verkeersdeelnemers waarmee allerlei voorrangssituaties kunnen worden nagespeeld.
  • De cursisten zelf hoeven niet perse over een online toegang tot de lessen te beschikken, voor hen zijn aparte documenten met vragen en opdrachten / kennistoetsen e.d. beschikbaar.
  • Veilige, snelle en veel minder zware fiets lesmethode waardoor meerennen en / of vasthouden (vrijwel) niet meer nodig is en onnodig gevaar zoals vallen e.d. door cursisten wordt voorkomen.
  • Meer grip op kwaliteit, het lespakket bevat duidelijke tips over allerlei organisatorische en juridische aspecten.

Voorbeelden:

Klik hier om  enkele theorie-lesvoorbeelden te bekijken.

Kosten van het lespakket:

De totale kosten bedragen 1180,00 Euro excl. BTW.

Voor het 2e en volgende jaren gelden uitsluitend de kosten van de online toegang ad. 360 Euro plus, als u daar behoefte aan heeft, in overleg, wellicht een beperkte van lesmap en materialen.

 

Stel hier uw verdere vragen over het lespakket

Terug