Jouw route:  
  1. Home
  2. Lespakketten
  3. Informatie Fietswielspellen

Doorlopende fietseducatie op basisscholen


Waarom zijn Fietswielspellen® zo geschikt?

  • Meestal is één enkele persoon voldooende om snel een aantrekkelijke fietsles te kunnen verzorgen. 

  • Het lesprogramma is geschikt voor zowel onder - als bovenbouw.

  • Zelfredzaamheid en plezier op de fiets staan voorop.

  • De lessen vragen  nauwelijks of geen voorbereiding en weinig ruimte.

  • Leerlingen zijn groepsgewijs actief, dus hoeven niet steeds op elkaar te wachten. 

Fietsvaardigheden.

De volgende fietsvaardigheden kunnen worden aangeleerd of vergroot: Invoegen, inhalen, rechts houden, (plotseling) stoppen en wegrijden, op- en afstappen, anticiperen, reageren op situaties, rijden in groepen, naast elkaar fietsen, voorrang geven en krijgen, rekening houden met tegenliggers, afstand houden, beweegbaarheid op de fiets, hand uitsteken. Allemaal elementaire fietsvaardigheden in het verkeer.

Baanbrekend.

De door Pedaleren.nl ontwikkelde Fietswielspellen® zijn door haar unieke format echt baanbrekend in alle bovenvermelde opzichten. Geen schoolpleinen vol pionnen, krijtstrepen, afzetlinten e.d; geen hoge kosten. Gewoon regelmatig even naar buiten lopen, fietsen pakken, direct starten en lol hebben! Alle voor de verschillende groepen belangrijke fietsvaardigheden komen aan bod. Met de Fietswielspellen kunnen veel vaker fietslessen worden verzorgd en zo een vast onderdeel van het lesprogramma worden. Klaar voor de volgende stap, verkeerseducatie en gedrag

Geïnteresseerd, bestel het lespakket via onze webshop of vraag om meer informatie via Pedaleren.nl. Desgewenst geven wij u graag persoonlijk nadere uitleg en een demonstratie.

 

Terug