Route:  
  1. Home
  2. Contact

Persinformatie


Pedaleren.nl is hèt online platform voor en door de fietssport in wording. Diverse doelgroepen, waaronder scholen, verenigingen maar ook georganiseerde en individuele sporters vinden hier oefeningen in het bekwamen van hun vaardigheden op elk type fiets. Deze oefeningen worden gestandaardiseerd opgenomen en voorzien van hoogwaardig beeldmateriaal in een goed doorzoekbare database. Na registratie is deze informatie via een webapplicatie 24/7 beschikbaar. Losse oefeningen, trainingen, clinics, programma's of complete opleidingen worden aangeboden maar kunnen ook naar wens van de gebruiker worden samengesteld. Sportaanbieders kunnen hun oefeningen ook laten onderbrengen in de database en naar wens gepersonaliseerde documenten als deelnamebewijzen of diploma's laten samenstellen. Pedaleren.nl is een digitaal informatie-, communicatie en opleidingsplatform en levert de infrastructuur om haar doelstellingen na te streven. Deze zijn: verbetering van de opleidingsstructuur en kennisoverdracht in de fietssport, all-round ontwikkeling van jeugd in de fietssport ter voorkoming van vroegtijdige specialisatie, positieverbetering van het fietsen in bewegingslessen van het onderwijs en duurzame ontwikkeling van mensen in de fietssport.

Pedaleren.nl faciliteert middels haar dienstverlening in één van de activiteiten van Giro Gelderland. Voor circa 250 basisscholen wordt een lespakket aangeboden, bestaande uit een lesmap met oefeningen en oefenmateriaal waarmee leerlingen hun fietsvaardigheden kunnen vergroten en een Giro Scuola Fietsdiploma kunnen verdienen.


Nadere informatie en/of het opvragen van logo's graag via mail.

 

Ook in 2020 Fietswielspellen tijdens verkeersexamens in Ede

Helaas zijn in Ede wegens de Corona crisis, de verkeersexamens niet doorgegaan.

Ook in 2020 zullen in Ede tijdens de verkeersexamens voor de bassischool leerlingen de Fietswielspellen worden ingezet. Dit om de wachttijden van kinderen die op klasgenoten moeten wachten op een leuke manier in te vullen en gelijktijdig aan verbetering van hun fietsvaardigheden te werken.

Na afloop van het verkeersexamens is het feest met De Stoelendans!

De kracht van de Fietswielspellen zit hem zowel in het plezier dat de kinderen er aan beleven, in de eenvoudige inzetbaarheid én in het soort vaardigheden dat ermee wordt verbeterd. Wat dat laatste betreft gaat het vooral om de interactieve vaardigheden die nodig zijn bij het rijden in groepen en in drukke verkeerssituaties.

Globaal komen er in Ede tijdens de examens ca. 100 kinderen per uur terug nadat zij hun "verkeersrondje hebben gereden". Deze kinderen kunnen met slechts één á twee personen en één Fietswielspel worden opgevangen!

Bent u geïnteresseerd in een dergelijke activiteit als aanvulling op de verkeersexamens, vraag dan informatie via info@pedaleren.nl.

Fietswielspellen tijdens verkeersexamens in Ede

Tijdens de verkeersexamens voor de bassischool leerlingen uit Ede op 6 en 7 juni 2019 werd er ook aandacht aan de fietsbehendigheid besteed. Ditmaal werden de  door Pedaleren.,nl ontwikkelde Fietswielspellen ingezet. De spellen waren een doorslaggevend succes. De leerlingen hadden zoveel plezier in deze spellen dat zij niet eens merkten dat er intussen aan het verbeteren van belangrijke fietsvaardigheden werd gewerkt. Ditmaal stonden de vaardigheden centraal die belangrijk zijn bij het rijden in een groep. In zo een groep moet je namelijk goed mee kunnen bewegen, snel kunnen reageren, plotseling kunnen stoppen en kunnen anticiperenn.

Na afloop van het verkeersexamens is het feest met De Stoelendans!

Dergelijke vaardigheden worden vooral geoefend met hetr Fietswielspel "De Stoelendans". Ook werd het spel "Gek doen" gedaan, daarmee leert men zich wat losser van de fiets te bewegen en dus wat meer ontspannen op de fiets, en daarmee wat "vaster in het zadel" te zitten.

 

 Bent u geïnteresseerd in een dergelijke activiteit als aanvulling op de verkeersexamens, vraag dan informatie via info@pedaleren.nl.

Fietslessen Asielzoekers blijvend succes

Begin 2017 heeft Pedaleren,nl vrijwilligers van Welkom in Wageningen opgeleid voor het verzorgen van fietslessen aan asielzoekers bij het COA in Wageningen. Sindsdien hebben honderden volwassenen en kinderen met succes fietsles gehad. Bij de lessen gebruik gemaakt van het door Pedaleren.nl speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde lespakket. Het verzorgen van fietslessen voor volwassenen wordt daardoor veel eenvoudiger maakt. De lessen worden afgesloten met een fietscertificaat.

Lees op de site van Welkom in Wageningen welke mooie resultaten er zijn behaald!

Daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen activiteiten gepland!

Pedaleren.nl, daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen activiteiten gepland!