Route:  
  1. Home
  2. Contact
  3. Over ons

Over ons


De informatie op deze website is gebouwd op basis van vele jaren ervaring in het helpen ontwikkelen van een betere fietsvaardigheid voor vele duizenden zowel jonge als oudere fietsers. Deze ervaring heeft geleid tot enkele geheel nieuwe inzichten op dit gebied.

Met name de wijze waarop de fietsvaardigheid aan kinderen traditioneel wordt onderwezen via het rijden van parcoutjes met allerlei oefeningen zijn niet geschikt om breed in het onderwijs ingezet te worden en leiden bovendien niet tot de tegenwoordig vereiste fietsvaardigheden.

De situatie in zowel het onderwijs als in het verkeer zijn immers ook niet vergelijkbaar enige jaren geleden. Alles moet efficiënter, in een normale les passen en meer gericht zijn op interactieve, groepsgerelateerde vaardigheden in plaats van op individuele fietskwaliteiten. Met name de door ons ontwikkelde Fietswielspellen zijn in deze opzichten vernieuwend en zullen kunnen de basis vormen voor een betere fietscultuur en mninder ongevallen in de toekomst.

 

Uiteraard houden wij ons graag aanbevolen voor tips en / of adviezen.

 

Pedaleren.nl,

Ruud van Roekel.

info@pedaleren.nl.

Daar fiets je beter van!

 

 

 

Ook in 2020 Fietswielspellen tijdens verkeersexamens in Ede

Helaas zijn in Ede wegens de Corona crisis, de verkeersexamens niet doorgegaan.

Ook in 2020 zullen in Ede tijdens de verkeersexamens voor de bassischool leerlingen de Fietswielspellen worden ingezet. Dit om de wachttijden van kinderen die op klasgenoten moeten wachten op een leuke manier in te vullen en gelijktijdig aan verbetering van hun fietsvaardigheden te werken.

Na afloop van het verkeersexamens is het feest met De Stoelendans!

De kracht van de Fietswielspellen zit hem zowel in het plezier dat de kinderen er aan beleven, in de eenvoudige inzetbaarheid én in het soort vaardigheden dat ermee wordt verbeterd. Wat dat laatste betreft gaat het vooral om de interactieve vaardigheden die nodig zijn bij het rijden in groepen en in drukke verkeerssituaties.

Globaal komen er in Ede tijdens de examens ca. 100 kinderen per uur terug nadat zij hun "verkeersrondje hebben gereden". Deze kinderen kunnen met slechts één á twee personen en één Fietswielspel worden opgevangen!

Bent u geïnteresseerd in een dergelijke activiteit als aanvulling op de verkeersexamens, vraag dan informatie via info@pedaleren.nl.

Fietswielspellen tijdens verkeersexamens in Ede

Tijdens de verkeersexamens voor de bassischool leerlingen uit Ede op 6 en 7 juni 2019 werd er ook aandacht aan de fietsbehendigheid besteed. Ditmaal werden de  door Pedaleren.,nl ontwikkelde Fietswielspellen ingezet. De spellen waren een doorslaggevend succes. De leerlingen hadden zoveel plezier in deze spellen dat zij niet eens merkten dat er intussen aan het verbeteren van belangrijke fietsvaardigheden werd gewerkt. Ditmaal stonden de vaardigheden centraal die belangrijk zijn bij het rijden in een groep. In zo een groep moet je namelijk goed mee kunnen bewegen, snel kunnen reageren, plotseling kunnen stoppen en kunnen anticiperenn.

Na afloop van het verkeersexamens is het feest met De Stoelendans!

Dergelijke vaardigheden worden vooral geoefend met hetr Fietswielspel "De Stoelendans". Ook werd het spel "Gek doen" gedaan, daarmee leert men zich wat losser van de fiets te bewegen en dus wat meer ontspannen op de fiets, en daarmee wat "vaster in het zadel" te zitten.

 

 Bent u geïnteresseerd in een dergelijke activiteit als aanvulling op de verkeersexamens, vraag dan informatie via info@pedaleren.nl.

Fietslessen Asielzoekers blijvend succes

Begin 2017 heeft Pedaleren,nl vrijwilligers van Welkom in Wageningen opgeleid voor het verzorgen van fietslessen aan asielzoekers bij het COA in Wageningen. Sindsdien hebben honderden volwassenen en kinderen met succes fietsles gehad. Bij de lessen gebruik gemaakt van het door Pedaleren.nl speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde lespakket. Het verzorgen van fietslessen voor volwassenen wordt daardoor veel eenvoudiger maakt. De lessen worden afgesloten met een fietscertificaat.

Lees op de site van Welkom in Wageningen welke mooie resultaten er zijn behaald!

Daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen activiteiten gepland!

Pedaleren.nl, daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen activiteiten gepland!