Route:  
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsartikelen

Fietswielspellen super simpel, leuk en effectief


"Mooi om te zien dat je met zulke minimale en laagdrempelige materialen zulke leuke spellen kunt doen." luidde de reactie van Buurtportcoach Sjonnie Maasdam toen hij zag hoe het Fietswielspel bij een buurtevenement werd ingezet. Ditmaal namen kinderen van allerlei leeftijden en met zowel driewielertjes al gewone fietsen deel. De kinderen wisten niet van oiphouden. Gewoon neerleggen van het spel (hoogstens twee minuten tijd) en de kinderen begonnen al vanzelf op hun eigen manier samen te spelen!

Opstapcursus fietsen voor volwassenen in Ede


Per september 2018 is in opdracht van de gemeente Ede voor een eerste groep cursisten "Opstapcursus fietsen voor volwassenen" gestart. Ter voorbereiding werd in samenwerking tussen Sportservice Ede en Pedaleren.nl een viertal vrijwilligers opgeleid zodat deze in staat waren om zelfstandig, en met behulp van het lespakket van Pedaleren.nl, de Opstap cursus zouden kunnen verzorgen. De door Pedaleren.nl ontwikkelde lesmethodes blijken bijzonder effectief. De praktijklessen verlopen super snel terwijl één begeleider voldoende is, er geen sprake is van zware fysieke belasting omdat er door de cursusleiders niet mee hoeft te worden gelopen.

Lees meer  >

Fietswielspellen breed inzetbaar


Pedaleren.nl verzorgde onlangs een clinic voor mensen die voor de gemeente Maastricht fietslinics op scholen gaan verzorgen. Bij deze clinics stond het Fietswielspel centraal omdat voor deze aanpak minimale middelen nodig zijn en meestal met slechts één spelleider / begeleider kan worden volstaan. Onderstaand de reactie van Sjef Eijmael, organisator van de fietslessen op scholen.

Lees meer  >

 

Ook in 2020 Fietswielspellen tijdens verkeersexamens in Ede

Helaas zijn in Ede wegens de Corona crisis, de verkeersexamens niet doorgegaan.

Ook in 2020 zullen in Ede tijdens de verkeersexamens voor de bassischool leerlingen de Fietswielspellen worden ingezet. Dit om de wachttijden van kinderen die op klasgenoten moeten wachten op een leuke manier in te vullen en gelijktijdig aan verbetering van hun fietsvaardigheden te werken.

Na afloop van het verkeersexamens is het feest met De Stoelendans!

De kracht van de Fietswielspellen zit hem zowel in het plezier dat de kinderen er aan beleven, in de eenvoudige inzetbaarheid én in het soort vaardigheden dat ermee wordt verbeterd. Wat dat laatste betreft gaat het vooral om de interactieve vaardigheden die nodig zijn bij het rijden in groepen en in drukke verkeerssituaties.

Globaal komen er in Ede tijdens de examens ca. 100 kinderen per uur terug nadat zij hun "verkeersrondje hebben gereden". Deze kinderen kunnen met slechts één á twee personen en één Fietswielspel worden opgevangen!

Bent u geïnteresseerd in een dergelijke activiteit als aanvulling op de verkeersexamens, vraag dan informatie via info@pedaleren.nl.

Fietswielspellen tijdens verkeersexamens in Ede

Tijdens de verkeersexamens voor de bassischool leerlingen uit Ede op 6 en 7 juni 2019 werd er ook aandacht aan de fietsbehendigheid besteed. Ditmaal werden de  door Pedaleren.,nl ontwikkelde Fietswielspellen ingezet. De spellen waren een doorslaggevend succes. De leerlingen hadden zoveel plezier in deze spellen dat zij niet eens merkten dat er intussen aan het verbeteren van belangrijke fietsvaardigheden werd gewerkt. Ditmaal stonden de vaardigheden centraal die belangrijk zijn bij het rijden in een groep. In zo een groep moet je namelijk goed mee kunnen bewegen, snel kunnen reageren, plotseling kunnen stoppen en kunnen anticiperenn.

Na afloop van het verkeersexamens is het feest met De Stoelendans!

Dergelijke vaardigheden worden vooral geoefend met hetr Fietswielspel "De Stoelendans". Ook werd het spel "Gek doen" gedaan, daarmee leert men zich wat losser van de fiets te bewegen en dus wat meer ontspannen op de fiets, en daarmee wat "vaster in het zadel" te zitten.

 

 Bent u geïnteresseerd in een dergelijke activiteit als aanvulling op de verkeersexamens, vraag dan informatie via info@pedaleren.nl.

Fietslessen Asielzoekers blijvend succes

Begin 2017 heeft Pedaleren,nl vrijwilligers van Welkom in Wageningen opgeleid voor het verzorgen van fietslessen aan asielzoekers bij het COA in Wageningen. Sindsdien hebben honderden volwassenen en kinderen met succes fietsles gehad. Bij de lessen gebruik gemaakt van het door Pedaleren.nl speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde lespakket. Het verzorgen van fietslessen voor volwassenen wordt daardoor veel eenvoudiger maakt. De lessen worden afgesloten met een fietscertificaat.

Lees op de site van Welkom in Wageningen welke mooie resultaten er zijn behaald!

Daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen activiteiten gepland!

Pedaleren.nl, daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen activiteiten gepland!