Route:  
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsartikelen

Fietswielspellen super simpel, leuk en effectief


"Mooi om te zien dat je met zulke minimale en laagdrempelige materialen zulke leuke spellen kunt doen." luidde de reactie van Buurtportcoach Sjonnie Maasdam toen hij zag hoe het Fietswielspel bij een buurtevenement werd ingezet. Ditmaal namen kinderen van allerlei leeftijden en met zowel driewielertjes al gewone fietsen deel. De kinderen wisten niet van oiphouden. Gewoon neerleggen van het spel (hoogstens twee minuten tijd) en de kinderen begonnen al vanzelf op hun eigen manier samen te spelen!

Opstapcursus fietsen voor volwassenen in Ede


Per september 2018 is in opdracht van de gemeente Ede voor een eerste groep cursisten "Opstapcursus fietsen voor volwassenen" gestart. Ter voorbereiding werd in samenwerking tussen Sportservice Ede en Pedaleren.nl een viertal vrijwilligers opgeleid zodat deze in staat waren om zelfstandig, en met behulp van het lespakket van Pedaleren.nl, de Opstap cursus zouden kunnen verzorgen. De door Pedaleren.nl ontwikkelde lesmethodes blijken bijzonder effectief. De praktijklessen verlopen super snel terwijl één begeleider voldoende is, er geen sprake is van zware fysieke belasting omdat er door de cursusleiders niet mee hoeft te worden gelopen.

Lees meer  >

Fietswielspellen breed inzetbaar


Pedaleren.nl verzorgde onlangs een clinic voor mensen die voor de gemeente Maastricht fietslinics op scholen gaan verzorgen. Bij deze clinics stond het Fietswielspel centraal omdat voor deze aanpak minimale middelen nodig zijn en meestal met slechts één spelleider / begeleider kan worden volstaan. Onderstaand de reactie van Sjef Eijmael, organisator van de fietslessen op scholen.

Lees meer  >

Fietslessen Asielzoekers blijvend succes

Begin 2017 heeft Pedaleren,nl vrijwilligers van Welkom in Wageningen opgeleid voor het verzorgen van fietslessen aan asielzoekers bij het COA in Wageningen. Sindsdien hebben honderden volwassenen en kinderen met succes fietsles gehad. Bij de lessen gebruik gemaakt van het door Pedaleren.nl speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde lespakket. Het verzorgen van fietslessen voor volwassenen wordt daardoor veel eenvoudiger maakt. De lessen worden afgesloten met een fietscertificaat.

Lees op de site van Welkom in Wageningen welke mooie resultaten er zijn behaald!

Daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen events gepland!

Pedaleren.nl, daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen events gepland!