Route:  
  1. Home
  2. Lespakketten

Algemene informatie Opstapcursus fietsen volwassenen


Algemene Informatie over het lespakket.

Maquettes van verdschillende soorten rotondes
en kruisinen voor het samen naspelen van verkeerssituaties en een
intensievere leerervaring.

Dit lespakket is bedoeld voor organisaties die cursussen willen (laten) organiseren voor volwassenen die (nog) niet op een fiets kunnen rijden en / of (nog) onvoldoende kennis hebben van de verkeersregels en verkeerstekens in Nederland. De module met uitsliuitend de theorielessen (verkeersregels en verkeerstekens ) is ook apart verkrijgbaar.

Waarom dit lespakket?

Fietsprojecten voor volwassenen blijken altijd arbeidsintensiever dan verwacht. Denk daarbij niet alleen aan de praktische én theoretische kennis, maar ook aan de benodigde lesmaterialen, werven en afspraken maken over vrijwilligers, cursisten, geschikte ruimtes, aansprakelijkheid enzovoort. Gebruikmaking het lespakket en de beschikbare lesmaterialen biedt grote realisatie voordelen en meer zekerheden voor zowel opdrachtgevers als organisatoren van fietscursussen.

 

Lees meer  >