Opheffen activiteiten Pedaleren.nl


Hiermee wil ik u laten weten dat de activiteiten van Pedaleren.nl per 12 juli 2021 zullen worden beëindigd. Sinds 2016 ben ik via Pedaleren.nl met veel plezier actief geweest met het doel om zoveel om mogelijk mensen met plezier en op een goede manier aan het fietsen te krijgen en te houden. Gedurende die periode zijn er in samenwerking met u diverse erg leuke projecten uitgevoerd waar vele duizenden kinderen en volwassenen plezier aan hebben beleefd. 

 

Via Pedaleren.nl zijn er ook echte nieuwe ontwikkelingen zoals de Fietswielspellen in gang gezet (zie www.pedaleren.nl). Deze zijn echt vernieuwend en openen de mogelijkheid tot een meer permanente fietseducatie op onder andere basisscholen. Intussen hebben wij deze activiteit aan Veilig Verkeer Nederland overgedragen. Veilig Verkeer Nederland zal deze Fietswielspellen zo breed mogelijk in gaan zetten. Informatie daarover kunt u via Sandra van Baars (s.van.baars@vvn.nl) van VVN verkrijgen .

 

 

Graag wil ik u bedanken voor de prettige samenwerking gedurende de afgelopen jaren.

 

 

Ruud van Roekel.

Project "Doorlopende Fietseducatie basisscholen" in Ede van start.


Praktische fietsvaardigheid als gymles?

Het is al vele jaren de wens van velen om op de basischool meer aandacht aan praktische fietsvaardigheden te kunnen besteden. Het is immers al lang niet meer vanzelfsprekend dat kinderen van huis uit goed leren fietsen terwijl het verkeer intussen veel drukker is geworden. Praktische problemen in de uitvoering maakten het tot nu toe echter vrijwel onmogelijk om op basisscholen structureel aandacht aan praktische fietsvaardigheden te besteden. Gevolg is dat er geen goede fietscultuur onstaat en het aantal ongevallen toeneemt.

Bestaande aanpak niet haalbaar en verouderd.

Belangrijkste hinderpaal in de praktische uitvoering van fietsvaardigheidslessen is de te ingewikkelde organisatie. Er zijn meestal meer helpers bij nodig, het uitzetten en opruimen van de traditionele oefeningen met pionnen, linten en krijtstrepen kost, net als de lessen zelf, teveel tijd en specifieke kennis. Gevolg is dat basisscholen vwb praktische fietsactiviteiten in de praktijk moeten beperken tot eenmaal per jaar. De veelal individuele vaardigheden waarop de traditionele fietsoefeningen zijn gericht zijn in de veel drukker geworden verkeerssituaties echter ook niet meer de belangrijkste. Het gaat in drukke situaties immers veel meer om groepsgerelateerde interacties en daarvoor zijn andere vaardigheden  / oefeningen vereist

Met Fietswielspellen lukt het wél!

De kracht van Fietswielspellen zit hem in het feit dat vrijwel elke leerkracht in staat is om tijdens een les met de hele klas even naar buiten te gaan voor een heel erg leuke en nuttige fietsactiviteit waarin spelenderwijs groepgerelateerde vaardigheden geoefend kunnen worden. Met een half uurtje kan alles alweer zijn opgeruimd.

Het unieke cirkelvormige format van de Fietswielspellen zorgt voor:

 • Een eenvoudige inzetbaarheid, alles ligt letterlijk binnen een halve minuut klaar en is net zo snel weer opgeruimd.
 • Dat er in het algemeen niet meer dan één persoon nodig is om de les te verzorgen.
 • Er kunnen, direct na elkaar, en zonder onderbreking, aan verschillende vaardigheden worden gewerkt.
 • De spellen kunnen eenvoudig worden aangepast op de mogelijkheden van de deelnemers.

Structurele aanpak!

Na tests met de Fietswielspellen, onder andere tijdens de verkeersexamens én door Sport Service Ede op diverse basisscholen in Ede gaat de gemeente Ede alle ca. 30 basisscholen in Ede de mogelijkheid bieden om structureel aan  het verbeteren van de praktische fietsvaardigheid te gaan werken.  Doel van het project is dat er, voor alle groepen, tenminste een aantal keren per maand, praktische fietsvaardigheidslessen wordt georganiseerd. De gemeente Ede verstrekt de Fietswielspellen en de initiële begeleiding door mensen van Sportservice Ede.

Planning.

De vereiste aanmeldingen door scholen voor de pilotfase waren snel binnen en de eerste lessen zijn al verzorgd. Onderdeel van de pilot is om te kijken of de aanpak voldoet en of er qua soorten en uitvoering van de Fietswielspellen nog verbeteringen mogelijk zijn. Als alles voldoende volgens plan verloopt wordt er medio 2020 opgeschaald naar een groter aantal scholen. Het project zou in 2021 zijn laatste fase in moeten gaan die dan in 2022 moet worden afgerond. Er is in monitoring, een jaarlijks evaluatie en onderhoud is voorzien.

 

 

Lespakket "Fietswielspellen"


Meer dan tien verwschillende leerzame spellen.

Alle fietsvaardigheden uit een rugzak!

Fietswielspellen® worden gespeeld met behulp van een grote cirkel van stippen het zgn. "Fietswiel".  Via de beschikbare spellen kunnen alle belangrijke fietsvaardigheden en daarmee de zelfredzaamheid en veiligheid op de fiets verbeterd. De ongekend eenvoudige inzetbaarheid en flexibiliteit maakt de Fietswielspellen® toepasbaar in allerlei situaties en voor alle leeftijden en niveau's. 

Kort samengervat:

 • Alle fietsvaardigheden
 • 1 persoon
 • Tot 25 deelnemers
 • 1 minuut voorbereiding
 • 1 cirkel, 13 spellen
 • Alle leeftijden / niveaus
 • Iedereen steeds actief
 • Geen omsteltijden
 • Het lespakket Fietswielspellen is onontbeerlijk gereedschap voor elke Buurtsportcoach die iets met fietsen doet.

 

Lees meer...

 

Fietslessen Asielzoekers blijvend succes

Begin 2017 heeft Pedaleren,nl vrijwilligers van Welkom in Wageningen opgeleid voor het verzorgen van fietslessen aan asielzoekers bij het COA in Wageningen. Sindsdien hebben honderden volwassenen en kinderen met succes fietsles gehad. Bij de lessen gebruik gemaakt van het door Pedaleren.nl speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde lespakket. Het verzorgen van fietslessen voor volwassenen wordt daardoor veel eenvoudiger maakt. De lessen worden afgesloten met een fietscertificaat.

Lees op de site van Welkom in Wageningen welke mooie resultaten er zijn behaald!

Daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen events gepland!

Pedaleren.nl, daar fiets je beter van!

Er zijn nog geen events gepland!